โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลรางวัลจับสลาก โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัยในสถานศึกษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศผลรางวัลจับสลาก โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัยในสถานศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กรกฎาคม 2560 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจับสลาก โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัยในสถานศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560 (วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560) 

ขอให้ผู้ได้รับรางวัล นำหลักฐาน (บัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่) 
ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่.....
     ฝ่ายกิจการพิเศษ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง (คุณปวีณ์ริศา ภวภูตานนท์) 
     ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา