โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-07-19

ประกาศผลรางวัลจับสลาก โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัยในสถานศึกษา
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจับสลาก โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560 (วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560) ขอให้ผู้ได้รับรางวัล นำหลักฐาน (บัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่) ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่.....     ฝ่ายกิจการพิเศษ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง (คุณปวีณ์ริศา ภวภูตานนท์)      ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป >>>  >> อ่านต่อ


นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 7
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / RMUTL วารสารออนไลน์

นิตยสารราชมงคลล้านนา เป็นการรวบรวมผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา รวมถึงความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม -เมษายน พ.ศ.2560  https://issuu.com/นิตยสารราชมงคลล้านนาฉบับที่7.compress   >> อ่านต่อขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม ตามโปรแกรมและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.stou.ac.th >> อ่านต่อ


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐืดอกไม้จันทน์
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ นักศึกษาที่มีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (ผู้เข้าอบรมเตรียมอุปกรณ์ กรรไกร) >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัว
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำหปาง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและครอบครัวอบอุ่นในครอบครัว วันที่ 19 กรกฎาคม  2560 เวลา 16.30 น. ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร ลำปาง  >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงาน “การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560: การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา”
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงาน “การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560: การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา” วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา จังหวัดนครปฐม (ค่าลงทะเบ... >> อ่านต่อ


ประกาศยื่นขอใบรับรอง3คณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

นักวิจัยที่จะส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับปีงบประมาณ 2562 ที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยทางชีวภาพ  จริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ และการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยฯ  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ rdi.rmutl.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 และยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวยังฝ่ายวิจัย กองการศึกษาในพื้นที่ที่นักวิจัยสังกัด สำหรับนักวิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา