โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กรกฎาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม ตามโปรแกรมและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.stou.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา