โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐืดอกไม้จันทน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐืดอกไม้จันทน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กรกฎาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ นักศึกษาที่มีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (ผู้เข้าอบรมเตรียมอุปกรณ์ กรรไกร)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา