โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 269 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันนี้ (23 มีนาคม 2559 ) เวลา 09.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญคณะ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โถงชั้น 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด

    การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตะหนักถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดพระพุทธศาสนาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา

    ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะคำค้น : ทำบุญคณะ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา