โลโก้เว็บไซต์ กอ.รมน.จังหวัดลำปาง บรรยายหัวข้อ

กอ.รมน.จังหวัดลำปาง บรรยายหัวข้อ "ยาเสพติดไม่ช่วยชีวิตคุณ" ให้กับนศ. มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 345 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กอ.รมน.จังหวัดลำปาง บรรยายหัวข้อ "ยาเสพติดไม่ช่วยชีวิตคุณ"  ให้กับนศ. มทร.ล้านนา ลำปาง 

        14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการอบรม หัวข้อ "ยาเสพติด ไม่ช่วยชีวิตคุณ" ได้รับเกียรติจาก ดต.สมพงษ์ ศรีทิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

        โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ ท่านวิทยากร ที่มาบรรยายให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก แก่นักศึกษาให้ทราบถึงปัญหา ภัยร้าย วิธีการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 200 คน ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา