โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 161 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์”

        วันที่ 12 กรกฎาคม 2560  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน การจัดงาน "เปิดรั้วราชมงคลล้านนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560" โดยมีประธาน เลขานุการ คณะกรมการแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกันนี้                     มติที่ประชุมยังกำหนดจัดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และกำหนดให้แต่ละสาขาส่งรายการแข่งขัน พร้อมด้วยกติกาการแข่งขัน ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม ไม่เกินเวลา 16.00 น. สำหรับการประชุมครั้งต่อไป กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา