โลโก้เว็บไซต์ ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวนะ(วันพระ) นีวบประมาณ พ.ศ.2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวนะ(วันพระ) นีวบประมาณ พ.ศ.2560


                        สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม  - 5 ตุลาคม  2560