โลโก้เว็บไซต์ ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวนะ(วันพระ) นีวบประมาณ พ.ศ.2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวนะ(วันพระ) นีวบประมาณ พ.ศ.2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 162 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                        สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม  - 5 ตุลาคม  2560


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา