โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 สำนักงานจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 12-25 ปี เข้าร่วมประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560 ปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครทางเว็บไซต์ www.utokapat.org/JuniorWaterChallenge2560.html


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา