โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2560


              สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2560 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560