โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


                   องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา  ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 082-7629161