โลโก้เว็บไซต์ จิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง กับโครงการ “การจัดการสร้างสรรค์ สู่สังคมผู้สูงอายุ” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

จิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง กับโครงการ “การจัดการสร้างสรรค์ สู่สังคมผู้สูงอายุ”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           อาจารย์พรพิมล อาริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-14.00 น. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 จำนวน 35 คน สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ลงเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ได้จัดทำโครงการ “การจัดการสร้างสรรค์ สู่สังคมผู้สูงอายุ”  ณ ศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง โดยนักศึกษาเข้าไปจัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของใช้จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาอีกด้วย

ขอบคุณภาพ/ข่าว : อาจารย์พรพิมล อาริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา