โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการผลิตสารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สื่อสิลป์ ปี 5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการผลิตสารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สื่อสิลป์ ปี 5

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            สำนักงานคณะกรรมการสิทิมนุษยชนแห่งชาติ กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์ผุ้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตสารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน “สื่อศิลป์ ปี 5 ตอน Human Rights / แลต๊ะ แลใต้” โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา