โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-07-07

การบรรยายพิเศษ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อยุทธศาสตร์ภาคเหนือและยุทธศาสตร์ชาติ
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

การสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 107/2560 วันที่ 7  กรกฎาคม 2560  โดยดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามมหาวิทยาลัยเป็นประธานในการประชุม ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง “การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อยุทธศาสตร์ภาคเหนือและยุทธศาสตร์ชาติ”โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการผลิตสารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สื่อสิลป์ ปี 5
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            สำนักงานคณะกรรมการสิทิมนุษยชนแห่งชาติ กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์ผุ้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตสารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน “สื่อศิลป์ ปี 5 ตอน Human Rights / แลต๊ะ แลใต้” โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 >> อ่านต่อ


การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                  สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือช่วยกัสอดส่อง ติดตาม แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย หากมีเจ้าที่รัฐรายใดเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือสนับสนุน จะต้องลงโทษทั้งทางวินัยและอาญา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา