โลโก้เว็บไซต์ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือช่วยกัสอดส่อง ติดตาม แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย หากมีเจ้าที่รัฐรายใดเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือสนับสนุน จะต้องลงโทษทั้งทางวินัยและอาญา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา