โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานสถิติจังหวัดลำปาง ในโอกาสหารือการเก็บข้อมูลผู้ลงทะเบียนคนจน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานสถิติจังหวัดลำปาง ในโอกาสหารือการเก็บข้อมูลผู้ลงทะเบียนคนจน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 198 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          3 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับนางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง และทีมงาน ในโอกาสเข้าหารือการดำเนินงานเก็บข้อมูลผู้ลงทะเบียนคนจนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากร โดยหารือพื้นที่การเก็บข้อมูล 7 ตำบลในอำเภอเมือง ประกอบด้วย ตำบลต้นธงชัย ตำบลทุ่งฝาย ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลบ้านแลงและตำบลพิชัย และอำเภอแม่เมาะ เริ่มดำเนินการ 20 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : ดร.ผจงจิต ติ๊บประสอน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา