โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-07-03

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานสถิติจังหวัดลำปาง ในโอกาสหารือการเก็บข้อมูลผู้ลงทะเบียนคนจน
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          3 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับนางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง และทีมงาน ในโอกาสเข้าหารือการดำเนินงานเก็บข้อมูลผู้ลงทะเบียนคนจนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากร โดยหารือพื้นที่การเก็บข้อมูล 7 ตำบลในอำเภอเมือง ประกอบด้วย ตำบลต้นธงชัย ตำบลทุ่งฝาย ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลบ้านแลงและตำบลพิชัย และอำเภอแม่เมาะ เริ่มดำเนินการ 20 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560          ข่าว / ภา... >> อ่านต่อผู้แทน 9 ราชมงคล ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2560  รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ได้มอบหมายให้ ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ  รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านบริหาร ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ ผศ.สมเกียรติ วงศ์พานิช ผอ.สวท. และนายกร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์ เป็นตัวแทนบุคลากรของ มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก มทร. 8 แห่ง เข้าร่วมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง >> อ่านต่อ


อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

         คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  จำนวน ๓  คนคือ อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น   อาจารย์เพียงกานต์   นามวงศ์และอาจารย์ศิริขวัญ  ปัญญาเรียน  ได้เดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๕   ประจำปี ๒๕๖๐  เรื่อง “นวัตกรรมทางการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”             ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ฉบับที่ ๒)
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ฉบับที่ ๒) ระหว่างวันที่ 3-25 กรกฏาคม2560 ในประเด็นเกี่ยวกับ1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเปลี่ยนชื่อสภาคณาจารย์ และข้าราชการ เป็น สภาคณาจารย์ข้าราชการ และพนักงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนครอบคลุมถึงกลุ่มพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน หากท่านไม่เห็นด้วยเพราะเหตุใด 2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ ข้... >> อ่านต่อ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 60
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          29-30 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเป็นการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของตัวนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา อำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีและนักศึกษา          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2 คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รายการ จาก 28 การแข่งขัน
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยส่งนักศึกษาเข้าร่วม 7 รายการ รับรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ          การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา