โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 181 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          29-30 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเป็นการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของตัวนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา อำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีและนักศึกษา
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา