โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer  II | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer II


               สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลที่สนใจเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer II (Evaluation) ผู้สนใจส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 มิถุนายย 2560  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bic.moe.go.th ภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์