โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี


                 โรงพยาบาลนครพิงค์  เชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน -7 กรกฎาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ในวันและวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nkp-hospital.go.th