โลโก้เว็บไซต์ แจ้งการใช้งานบริการอินเตอร์เน็ตและหมายเลขโทรศัพท์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งการใช้งานบริการอินเตอร์เน็ตและหมายเลขโทรศัพท์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มิถุนายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 143 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา  ขอแจ้งการใช้งานบริการอินเตอร์เน็ต และหมายเลขโทรศัพท์ มทร.ล้านนา  ดอยสะเก็ด โดยสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายภายใต้ชื่อ @Internet-RMUTL,@RMUTL-Web-Login และ eduroan


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา