โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-06-27สาขาการท่องเที่ยว มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือหน่วยงาน มูลนิธิ ชุมชน จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง
อังคาร 27 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

              อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง  ชุมชนท่ามะโอ และชุมชนปงสนุก จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น ตลอดจนตอบสนองต่อนโยบายของแผนพัฒนาประเทศและความต้องการของชุมชนเจ้าของพื้นที... >> อ่านต่อ


ทีมงาน STEM EDUCATION มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับครูสถานศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พัฒนาสื่อและถ่ายทอดองค์ความรู้โมดูลไฟฟ้าน่ารู้
อังคาร 27 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          24-25 มิถุนายน 2560 คณะทำงาน Stem Education  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับครูสถานศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรม MIT App Inventor ภายใต้โมดูลไฟฟ้าน่ารู้ แก่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง            ดร.พวงทอง วังราษฎร์  รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได... >> อ่านต่อ


แจ้งการใช้งานบริการอินเตอร์เน็ตและหมายเลขโทรศัพท์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
อังคาร 27 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา  ขอแจ้งการใช้งานบริการอินเตอร์เน็ต และหมายเลขโทรศัพท์ มทร.ล้านนา  ดอยสะเก็ด โดยสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายภายใต้ชื่อ @Internet-RMUTL,@RMUTL-Web-Login และ eduroan >> อ่านต่อ


แจ้งปรับอัตราค่าลงทะเบียนร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11
อังคาร 27 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สมาคมโภชนาการแห่งประเทสไทย จังหวัดนนทบุรี กำหนดจัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประชุม “อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต” วันที่ 10-12 ตุลาคม  2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการปะชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพฯ จึงขอแจ้งการปรับอัตราค่าลงทะเบียนร่วมการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 เพื่อ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับ KUST จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
อังคาร 27 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 26 มิถุนายน 2560  รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th International Conference on Sciences,  Technology and Innovation for Sustainable Well – Being (STISWB 2017) ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง (KUST) เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และคณะวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า มหาวิทยาลัย KUST ไ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา