โลโก้เว็บไซต์ แจ้งปรับอัตราค่าลงทะเบียนร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งปรับอัตราค่าลงทะเบียนร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มิถุนายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สมาคมโภชนาการแห่งประเทสไทย จังหวัดนนทบุรี กำหนดจัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประชุม “อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต” วันที่ 10-12 ตุลาคม  2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการปะชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพฯ จึงขอแจ้งการปรับอัตราค่าลงทะเบียนร่วมการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 เพื่อปรับเพิ่มสิทธิพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปให้สิทธิการเป็นสมาชิกสมาคมฟรี 1 ปี  ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการประชุมเพิ่มเติม ได้ทาง http://nutritionthailand.org/tcnmeeting/home.php


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา