โลโก้เว็บไซต์ นศ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดสัมมนาหัวข้อ “Good English Good Job” พิธีกร จากราย Good morning สถานีโทรทัศน์ Thai PBS | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดสัมมนาหัวข้อ “Good English Good Job” พิธีกร จากราย Good morning สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 240 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Good English Good Job”By Mr. Gregory J.Raymond พิธีกรรายการ Good morning ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBSโดยมีนักศึกาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์พงษ์เทพ ไพบูลย์หวังเจริญ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

    โครงการสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเล็งเห็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้ มีนักศึกษา คณาจารย์ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 


คลังรูปภาพ :


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา