โลโก้เว็บไซต์ การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มิถุนายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นคำถาม 4 ข้อ และข้อมูลสถานที่               ห้วงเวลา ช่องทาง และแบบสอบถามฯ รวมทั้งให้ชี้แจงทำความเข้าใจในการแสดงความมคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ เป็นเพียงการให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อให้รับบาลและส่วนราชการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่อไป รวมทั้งไม่ขยายความ หรือตีความคำถามทั้ง 4 ประเด็น เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนในคำถามดังกล่าว  ดาวน์โหลดแบบสอบถามได้ที่ www.damrongdhama.moi.go.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา