โลโก้เว็บไซต์ แจ้งนักศึกษารหัส 60 เข้ารับการตรวจสุขภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งนักศึกษารหัส 60 เข้ารับการตรวจสุขภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มิถุนายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 422 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          แจ้งนักศึกษารหัส 60 เข้ารับการตรวจสุขภาพระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตามกำหนดการแนบ  หากนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพตามวันและเวลาที่กำหนด นักศึกษาสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ในระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการนักศึกษา 054-342547-8 ต่อ 113

          กำหนดการคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา