โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ประชุมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อธิการบดี มทร.ล้านนา ประชุมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มิถุนายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 380 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อธิการบดี มทร.ล้านนา ประชุมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ 


               ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของเขตพื้นที่ลำปาง ในการดำเนินการศูนย์ความเป็นเลิศทางเกษตรอุตสาหกรรม (Center of Excellence : COE) โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (BAC) และผู้บริหาร คณาจารย์จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา