โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลลำปาง ร่วมพิธีระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ราชมงคลลำปาง ร่วมพิธีระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย  ชัยเสนา อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พิธีถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ  ห้องประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี  เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมีข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดี

    การจัดพิธีถวายราชสักการะดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าที่ทรงมีต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างอเนกอนันต์  จากนั้น  นายสามารถ  ลอยฟ้า ราชการจังหวัดลำปาง  ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีพิธีอ่านสารของสมเด็จพระสังฆราช และสารของนายกรัฐมนตรี จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา