โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-03-31

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    อาจารย์สาขาการตลาดและอาจารย์สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ คัดเลือกผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม และ 31 มีนาคม 2559 โดยถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียน "STORY OF PRODUCT" และการเขียนแผนปฏิบัติงานแก่กลุ่มโอทอป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้มีอาจารย์ปรีดา  ตัญจนะ อาจารย์ณัชธาร สิงโตทอง อาจารย์ญาดา  คำลือมือ และอาจารย์ก... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำซาลาเปา ในกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเวียงตาล ปี 2559
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำซาลาเปาไส้เห็ด ไส้งาดำ ไส้เผือก ไส้ถั่วแดง ในกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเวียงตาล ปี 2559 ณ บ้านแม่ยางอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงตาล อ... >> อ่านต่อ


ราชมงคลลำปาง ร่วมพิธีระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย  ชัยเสนา อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พิธีถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ  ห้องประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวันที่ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา