โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มิถุนายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเช้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 60 หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์  เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดทาง www.lpru.ac.th  และสามารถเข้าสมัครได้ที่ www.Scilpru.in.th ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา