โลโก้เว็บไซต์ การจัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากัตริย์ยอดกตัญญู” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การจัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากัตริย์ยอดกตัญญู”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มิถุนายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 125 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                สำนักงานจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน พิจารณาสนับสุนการจัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู” โดยแสดงความจำนงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-354-7391-4 ต่อ 101 และ 105 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา