โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการแสดงผลการแสดงผลงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการแสดงผลการแสดงผลงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มิถุนายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                สำนักงานประสานเครือข่าย ปชมท. จังหวัดเชียงใหม่  ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนางานประจำ  นิทรรศการแสดงผลงานด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม การบรรยายพิเศษ  การนำเสนอผลงานวิจัย การประชุม/เสวนา และกิจกรรมอื่น ๆ ครั้งที่ 2   ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม  2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่  ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,700 บาท  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเสนอผลงานได้ที่ www.council-uast.con


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา