โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานฉลองครบรอบ 3 ปี วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานฉลองครบรอบ 3 ปี วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย  ร่วมงานฉลองครบรอบ 3 ปี วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต โดยเครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

    ที่มาของข่าว /ภาพ : ผศ.วิทยา วนาภิชิตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา