โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-03-25

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานฉลองครบรอบ 3 ปี วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย  ร่วมงานฉลองครบรอบ 3 ปี วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต โดยเครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา    ที่มาของข่าว /ภาพ : ผศ.วิทยา วนาภิชิต >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา