โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ในโอกาสหารือสถานที่จัดแข่งขันฝีมือแรงงานฯ ครั้งที่ 27 ด้านคอมพิวเตอร์ 3 สาขา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ในโอกาสหารือสถานที่จัดแข่งขันฝีมือแรงงานฯ ครั้งที่ 27 ด้านคอมพิวเตอร์ 3 สาขา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 565 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนายชาคริตย์ เดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง และคณะฯ  ในโอกาสเข้าหารือสถานที่สำหรับจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภูมิภาค โดยจะมีการใช้สนามแข่งขันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน 3 สาขา ประกอบด้วยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเว็บดีไซน์ และสาขากราฟฟิกดีไซน์ ทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรง 10 ลำปาง
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
         ที่มาของข่าว : ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา