โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ้มอี ตามแนวประชารัฐจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ้มอี ตามแนวประชารัฐจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดลำปาง หากมีผู้สนใจขอรับการสนับสนุน สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อที่จังหวัดลำปางได้รับการจัดสรรจนหมด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา