โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่คลิปวิดีโอ “ศาสตร์พระราชา” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่คลิปวิดีโอ “ศาสตร์พระราชา”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 กระทรวงวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คลิปวิดีโอ  หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา”  ที่ชนะการประกวดระดับประเทศ  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการเลือกรับปรับใช้สื่ออย่างเหมาะสม และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในการรู้จักเลือกรับสื่อ โดยสามารถดาวน์โหลดคลิปวิดีโอได้ที่ http://www.m-culture.go.th/surveillance/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา