โลโก้เว็บไซต์ สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล ให้คำปรึกษาเรื่องการให้น้ำในการปลูกหญ้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล ให้คำปรึกษาเรื่องการให้น้ำในการปลูกหญ้า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 อาจารย์สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้คำปรึกษาเรื่องการให้น้ำในการปลูกหญ้าเนเปียปากช่องเพื่อคนพิการจังหวัดลำปาง แก่นายสุธีร์ ไชยวัง ณ หอพักพิกุลทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โอกาสนี้ได้ศึกษาพื้นที่เพื่อวางแผนติดตั้งระบบการจ่ายน้ำและการติดตั้งเครื่องจักร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

    ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ

    ภาพ :อ.บุญธรรม  โสใจวงศ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา