โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มทร.ล้านนา ลำปาง สอนบทปฏิบัติการ การทำซาลาเปา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มทร.ล้านนา ลำปาง สอนบทปฏิบัติการ การทำซาลาเปา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 203 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ด้วย อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เจ้าของวิชาการบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ได้ให้อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สอนบทปฏิบัติการ การทำซาลาเปาไส้ถั่วแดง และไส้งาดำ ให้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการ ระดับปวส. ปี 2 ประมาณ 23 คน ในบ่ายวันที่ 1 เมษายน 2559 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ให้มีมูลค่าเพิ่ม ทำให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้กับชุมชน และการทำงาน และต่อยอดทำธุรกิจทางด้านผลิตภัณฑ์อาหาร บรรยากาศการเรียนบทปฏิบัติการ นักศึกษาได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำซาลาเปาไส้ถั่วแดง และไส้งาดำ และนักศึกษาจะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับนำไปขยายผลเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ต่อไป...

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา