โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ Professor Dr. Kazuhisa Sekimizu ในโอกาสบรรยายพิเศษและสนทนางานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ Professor Dr. Kazuhisa Sekimizu ในโอกาสบรรยายพิเศษและสนทนางานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มิถุนายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 703 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ Professor Dr. Kazuhisa Sekimizu อาจารย์ผู้สอนและทำงานวิจัยที่ Institute of Medical ณ Teikyo university ผู้ก่อตั้งวารสารวิชาการ Drug Discoveries & Therapeutics วารสารที่สืบค้นได้ใน PubMed ในโอกาสบรรยายพิเศษเรื่อง “Silkworm; the model for drug and disease investigation” ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โอกาสนี้ได้ร่วมสนทนางานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น เทคนิคการตีพิมพ์งานวิจัย (มากกว่า 140 เรื่อง) เทคนิคการจดสิทธิบัตร และการเพิ่มมูลค่าผลงานวิจัย จากประสบการณ์มากกว่า 18 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น  
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา