โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-06-07

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ (สอนหลักสูตรประมง)
พุธ 7 มิถุนายน 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

                ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง    ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง อาจารย์  (สอนหลักสูตรประมง)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ Professor Dr. Kazuhisa Sekimizu ในโอกาสบรรยายพิเศษและสนทนางานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น
พุธ 7 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ Professor Dr. Kazuhisa Sekimizu อาจารย์ผู้สอนและทำงานวิจัยที่ Institute of Medical ณ Teikyo university ผู้ก่อตั้งวารสารวิชาการ Drug Discoveries & Therapeutics วารสารที่สืบค้นได้ใน PubMed ในโอกาสบรรยายพิเศษเรื่อง “Silkworm; the model for drug and disease investigation” ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โอกาสนี้ได้ร่วมสนทนางานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น เทคนิคการตีพิมพ์งานวิจัย (มากกว่า... >> อ่านต่อ


“สานสัมพันธ์น้องพี่สโมสรนักศึกษา” มทร.ล้านนา ลำปาง ประจำปี 2560
พุธ 7 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

               วันที่ 5 มิถุนายน เวลา 17.00 น. สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์น้องพี่สโมสรนักศึกษา" ประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มน้องตามบ้าน กิจกรรมสันทนาการ การซ้อมร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพลงรักสีน้ำเงิน เพลงมาร์ชแม่วัง ปิดท้ายด้วยการซ้อมบูมแม่วัง ซึ่งกิจกรรมการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน 5-6 มิ.ย.60 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 19.00 น.              ต่อด้วยวันที่ 6 มิถุนายน 2560 บูมแม่วังอลังการ...กิจกรรม... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่” ประจำปี 2560 เน้นสร้างสรรค์ นันทนาการ ประสานความสามัคคี
พุธ 7 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

         2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมรับน้องคณะ อย่างสร้างสรรค์ คณะแรก ได้แก่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ แบ่งฐานการรับน้องตามสาขาดังนี้ ฐานสาขาการบัญชี ตลาด การจัดการ สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ เน้นกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน ระหว่างรุ่นพี่             กับรุ่นน้อง สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ มีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งคว... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ
พุธ 7 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของการสถาปนา สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา