โลโก้เว็บไซต์  “สานสัมพันธ์น้องพี่สโมสรนักศึกษา” มทร.ล้านนา ลำปาง ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

“สานสัมพันธ์น้องพี่สโมสรนักศึกษา” มทร.ล้านนา ลำปาง ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มิถุนายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 407 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันที่ 5 มิถุนายน เวลา 17.00 น. สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์น้องพี่สโมสรนักศึกษา" ประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มน้องตามบ้าน กิจกรรมสันทนาการ การซ้อมร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพลงรักสีน้ำเงิน เพลงมาร์ชแม่วัง ปิดท้ายด้วยการซ้อมบูมแม่วัง ซึ่งกิจกรรมการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน 5-6 มิ.ย.60 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 19.00 น. 

             ต่อด้วยวันที่ 6 มิถุนายน 2560 บูมแม่วังอลังการ...กิจกรรมภาคค่ำ  สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม "#สานสัมพันธ์น้องพี่สโมสรนักศึกษา" ประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์เช่นเคย โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.จรูญ สินทวีวรกุล รอง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมดูแลความเรียบร้อยและสังเกตการณ์ กิจกรรมการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ฯ โดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรับน้องใหม่ ซึ่งเน้นกิจกรรมการร้องเพลงมาร์ชประจำมหาวิทยาลัย และการซ้อมบูมแม่วัง ให้เกิดความพร้อมเพรียงและสวยงาม สง่า สมกับที่น้องใหม่ทุกคนเป็นลูกแม่วัง ทุกคนต่างตั้งใจรวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อแม่วัง เพื่อราชมงคล มหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักและบ้านหลังที่สองของพวกเรา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา