โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่” ประจำปี 2560 เน้นสร้างสรรค์ นันทนาการ ประสานความสามัคคี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่” ประจำปี 2560 เน้นสร้างสรรค์ นันทนาการ ประสานความสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มิถุนายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 452 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมรับน้องคณะ อย่างสร้างสรรค์ คณะแรก ได้แก่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ แบ่งฐานการรับน้องตามสาขาดังนี้ ฐานสาขาการบัญชี ตลาด การจัดการ สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ เน้นกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน ระหว่างรุ่นพี่             กับรุ่นน้อง สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ มีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

          ต่อด้วยการรับน้องคณะวิศวกรรมศาสตร์ “เป็นช่างวิศวะอย่ากลัวเปื้อนฝุ่น” (วลีหนึ่งที่รุ่นพี่สอนน้อง) โดยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรม รับน้องอย่างสรรค์ ณ บริเวณอาคารคณะฯ ทั้งนี้มีการรวมกลุ่มน้องๆ เล่นเกมส์ สันทนาการ ฝึกความอดทน สอนร้องเพลงมาร์ช มหาวิทยาลัย ซ้อมบูม และสอนน้องให้มีความรักสามัคคีระหว่างกัน

        ปิดท้ายด้วยบรรยากาศการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยนำน้องเข้าประจำฐานต่างๆ การรายงานตัว การเต้นประกอบเพลง ทดสอบความกล้าด้วยการล้วงไห ปิดตาพาน้องเดิน และแบ่งกลุ่มตามสาขาเวียนไปฐานต่างๆ นับว่าเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ทำให้เชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างสาขา ในคณะเดวกัน ให้รู้จักช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อเแผ่ และเห็นอกเห็นใจกัน พร้อมที่จะจับมือกันใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และพากันสำเร็จการศึกษา ก้าวสู่การทำงานในอนาคตต่อไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา