โลโก้เว็บไซต์ บ้านหลังที่สองรับน้องอย่างสร้างสรรค์... | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บ้านหลังที่สองรับน้องอย่างสร้างสรรค์...

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 408 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ ต้อนรับวันเปิดภาคเรียน โดยเป็นการรับน้องตามสาขาวิชา  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้ทำความรู้จักกัน การแนะนำตนเอง ฝึกซัอมร้องเพลงมาร์ช  ประจำมหาวิทยาลัย กิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรมระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เชื่อมความสัมพันธไมตรี และรุ่นพี่แนะนำรุ่นน้องเรื่องการปรับตัวใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

ด้านนาย ณรงค์เดช ปินันท์ นายกสโมสรนักศึกษา แจ้งว่า กิจกรรมดังกล่าว แบ่งเป็น การรับน้องสาขา เริ่มวันนี้ ถึงวันที่ 1 มิ.ย. จากนั้นวันที่ 2 มิ.ย. เป็นการรับน้องคณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์                    คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 5-6 มิ.ย. เป็นการรับน้องของสโมสรฯ กลาง สำหรับพิธีไหว้ครูจะมีขึ้นในวันที่ 8 มิ.ย. 60 ณ อาคารอเนกประสงค์ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ตามวันและเวลา ดังกล่าว 








ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา