โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มีมติเดินหน้าก่อสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง สถาปัตยกรรมแบบล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มีมติเดินหน้าก่อสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง สถาปัตยกรรมแบบล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1019 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มีมติเดินหน้าก่อสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง สถาปัตยกรรมแบบล้านนา พร้อมจัดการแข่งขันกอล์ฟแม่วังการกุศล ระดมทุนจัดสร้าง และเตรียมจัดงาน “แม่วังคืนรัง 45 ปี” หรือ วันครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (แม่วัง)
          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายเกริก กาศเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง การเตรียมจัดงาน "แม่วังคืนรัง 45 ปี" หรือครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (แม่วัง) และการเตรียมการจัดงานกอล์ฟแม่วังการกุศล ครั้งที่ 1 เพื่อระดมทุนก่อสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง โดยมีคณะกรรมการสมาคมศิษย์แม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง, ชมรมศิษย์เก่าแม่วังแต่ละจังหวัด, และตัวแทนศิษย์เก่า เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
          หนึ่ง การก่อสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง ให้มีการสร้างในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (ในรั้วแม่วัง หลังศาลเจ้าพ่อช้างเผือก) บนพื้นที่ 1 ไร่ ขนาดหอเกียรติภูมิแม่วังฯ ความกว้าง 6 เมตร ความยาว 8 เมตร เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนตกแต่งด้วยลายสถาปัตยกรรมล้านนา ใช้สำหรับเป็นที่ทำการสมาคมฯ และเป็นสถานที่จารึกคุณงามความดีของลูกแม่วังตลอดจนความเป็นแม่วังที่โดดเด่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ชั้นล่างเป็นพื้นโล่ง มีพื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร หรือมากกว่านั้น สามารถใช้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ เลี้ยงรุ่น, จัดงานดำหัว, งานแต่ง และกิจกรรมอื่นๆ
          สอง การเตรียมจัดงาน"แม่วังคืนรัง 45 ปี" หรือวันครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (แม่วัง) มีมติ กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2560 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง หรือ แม่วัง สำหรับกิจกรรมภาคกลางวันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (แม่วัง) จะดำเนินการจัดนิทรรศการของนักศึกษาแต่ละคณะ โดยใช้พื้นที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ส่วนกิจกรรมภาคกลางคืน เป็นกิจจกรรมงาน “แม่วังคืนรัง 45 ปี” มทร.ล้านนา ลำปาง”  เริ่มตั้งแต่ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
          สาม การจัดงาน “กอล์ฟแม่วังการกุศล ครั้งที่ 1”  โดยมีกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ สนามกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ลำปาง แบบ Open ทั้งลูกแม่วังที่เป็นนักกีฬากอล์ฟ และบุคคลภายนอก เพื่อสมทบทุนก่อสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายเกริก กาศเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการสมาคมฯ ชมรมแม่วังแต่ละจังหวัด ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นพี่แม่วัง ตัวแทนศิษย์เก่าทุกรุ่น และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการประชุมในครั้งนี้
          ข่าว / ประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง
          ขอบคุณข้อมูล : กลุ่ม Line ชมรมศิษย์เก่าแม่วังลำปาง /ชมรมศิษย์เก่าแม่วังเชียงใหม่
          ที่มาของข่าว : http://maewang.rmutl.ac.th/2013/index.php?modle=viewnews&id_view=217
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา