โลโก้เว็บไซต์ ประชุมการอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมการอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 159 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 26 พฤษภาคม  2560 งานทะเบียนและฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุม "การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหลักสูตรทุกคณะ เข้าร่วมประชุม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ห้อง 15-505aออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา