โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัญจร “การประชุมคกก.สภาคณาจารย์และข้าราชการ” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัญจร “การประชุมคกก.สภาคณาจารย์และข้าราชการ”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 192 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติ เป็นประธาน เปิดการประชุม คกก.สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 31 (2/2560) การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สัญจร จากคณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 60 

          การประชุมดังกล่าว อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เป็นการเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและผลประโยชน์ของทุกท่าน และรับฟังข้อแนะนำและ ความคิดเห็นเพื่อนำไปเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาสวัสดิการและผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการบรรยายเรื่องธรรมมาภิบาลในสถาบันการศึกษา ในยุค 4.0 ต่อด้วยการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องทุกข์ ประเด็นซักถามจากคณาจารย์และบุคลากร ของ มทร.ล้านนา ลำปาง คกก.บริหารฯ นำเสนอนโยบายการดำเนินงาน ปิดท้ายด้วยการสรุปผล การเข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์ มทร.ล้านนา (รองประธานกรรมการ สคร.มทร.ล้านนา) ดังกล่าวด้วย 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา