โลโก้เว็บไซต์ ตรวจสุขภาพประจำปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ตรวจสุขภาพประจำปี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 207 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เช้านี้ 16 พ.ค.60  ณ  ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี จากคณะเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลลำปาง โอกาสนี้ ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผอ.กองบริหารทรัพยากร ให้เกียรติมอบผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัย เพื่อแทนคำขอบคุณ โดยมีแพทย์หญิงจิรปรียา คำวาส พยาบาลวิชาชีพ ห้องตรวจสุขภาพ รพ.ลำปาง พร้อมด้วยทีมงาน เป็นผู้รับมอบ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา