โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-05-16


ตรวจสุขภาพประจำปี
อังคาร 16 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

         เช้านี้ 16 พ.ค.60  ณ  ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี จากคณะเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลลำปาง โอกาสนี้ ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผอ.กองบริหารทรัพยากร ให้เกียรติมอบผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัย เพื่อแทนคำขอบคุณ โดยมีแพทย์หญิงจิรปรียา คำวาส พยาบาลวิชาชีพ ห้องตรวจสุขภาพ รพ.ลำปาง พร้อมด้วยทีมงาน เป็นผู้รับมอบ >> อ่านต่อ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
อังคาร 16 พฤษภาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว- - - - - - - - - - - - - -                         >> อ่านต่อ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
อังคาร 16 พฤษภาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว- - - - - - - - - - - - - -                         >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา