โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนให้น้อง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนให้น้อง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 393 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศรีปรีดานุเคราะห์ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา  เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยจัดกิจกรรมประกอบด้วยการทาสีห้องน้ำ การทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน โดยมีนักศึกษาสาขาการจัดการ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ทั้งนี้มีรองศาสตราจารย์กุลชลี วงษ์ไทยและนางสาวเพ็ญผกา กิจวรรณ เป็นผู้ควบคุม
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ / ที่มาของข่าว : เพ็ญผกา กิจวรรณ 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา